Om CRPS

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en uvanlig tilstand, kjennetegnet av nevropatiske smerter som typisk oppstår i en ekstremitet etter et traume, og som ledsages av hudforandringer, ødem, trofiske forandringer og/eller motorisk dysfunksjon. Tilstanden kan skyldes forstyrrelser i det sympatiske nervesystemet, den delen av nervesystemet som kontrollerer blodstrømmen og svettekjertlene dine. Tilstanden oppstår som regel etter en akutt hendelse. CRPS forekommer i to former med like symptomer og tegn, men med ulike årsaker. Type 1, som tidligere ble kalt sympatisk refleksdystrofi syndrom, opptrer etter en sykdom eller skade som ikke skyldes en direkte skade mot nervene i det angrepne området. Type 2, som tidligere ble kalt kausalgi, skyldes en direkte nerveskade.

Kvinner har større tilbøyelighet til å få regionalt smertesyndrom enn menn. Tilstanden er vanligst blant personer i aldersgruppen 40-60 år, men den kan forekomme i hvilken som helst alder.

Diagnosen baseres på klinikk.
CRPS kan utvikles etter et hvilket som helst traume (selv minimale), de vanligste er operasjoner og brudd, men kan også utløses etter hjerneslag og hjerteinfarkt. Smerten er ofte intens brennede med hyperestesi og allodyni, ofte mest uttalt distalt, utbredelsen passer ikke med perifer nerve eller dermatom. I tillegg til smerten er det autonom affeksjon med temperatur- og fargeforandringer i huden, hevelse, motorisk symptomer (pareser, innskrenket bevegelighet, spasmer og dystoni – evt med fikserte feilstillinger).
Mulige tilleggssymptomer kan være bein- og ledd forandringer (demineralisering) ved langvarige symptomer, psykiske symptomer (depresjon, stress) og nevropsykologiske utfall (reduserte eksekutive funksjoner og redusert arbeidsminne).

Følgende kriterier må være oppfylt:

 1. Vedvarende smerte som er uforholdsmessig sterk eller langvarig i forhold til traumet.
 2. Symptomer: minst ett innenfor 3 av de 4 følgende kategorier:
  • Sensorisk: hyperestesi og/eller allodyni (stimulus som normalt ikke gir smerte; f.eks berøring – gir smerte).
  • Vasomotorisk: endret temperatur, farge eller andre forandringer i hud.
  • Sudomotorisk: hevelse og/eller svetteforandring.
  • Motorisk/trofisk: redusert bevegelsesutslag og/eller motorisk dysfunksjon (svakhet, tremor, dystoni) og/eller trofiske forandringer (hår, hud, negler).
 3. Funn på undersøkelsestidspunktet: minst ett innenfor 2 eller flere av følgende kategorier:
  • Sensorisk: hyperalgesi (ved stikk) og/eller allodyni (ved lett berøring, eller trykk mot dype strukturer).
  • Temperatur asymmetri (>1°C) og/eller hudfarge forandring.
  • Sudomotorisk: ødem og/eller svette asymmetri.
  • Motoriske/trofiske: redusert bevegelsesutsalg og eller motorisk dysfunksjon (pareser, tremor, dystoni) og/eller trofiske forandringer (hår, hud, negler).

Prognosen varierer. Mange har sannsynligvis lette gader av CRPS som går over spontant med fysioterapi, mens andre får kroniske og invalidiserende langvarige symptomer. Lang symptomvarighet og kald ekstremitet er dårlige prognostiske tegn. De fleste tror at tidlig innsatt behandling er bra for prognosen.

Share Button