Nyheter

E-resept og andre tjenester fra apotekene
E-resept har åpnet mange muligheter for apotek-kjedene
til å tilby ulike helsetjenester via nett. Du kan f. eks. bestille klargjøring av medisiner og bestemme hvilket apotek du ønsker å hente dem ut på,
inngå reseptavtale slik at du blir  varslet når det er på tide med
nytt  uttak eller f. eks. bestille  multidose – pakking av medisiner
i ferdig doser  for 1 mnd forbruk. Les mer

Cannabislegemiddelet Sativex kan gi effekt for flere pasientgrupper
CRPS-rammende Kjetil Enlien, er en av dem som har fått god effekt cannabis-munnsprayen Sativex. Cannabislegemiddelet ble godkjent for pasienter med moderat eller alvorlig spastisitet forårsaket av Multippel Sklerose (MS). Flere pasientgrupper melder om at de har god effekt av Sativex og ønsker å få det på resept i Norge. Les artikkelen som sto i VG, 2. mars 2014.

Tilskudd til tilpasning av egen bolig
Ikke alle er klar over at de har mulighet til å søke om tilskudd til utbedring av egen bolig hvis man har en funksjonsnedsettelse som gjør fremkommeligheten vanskelig. Kommunene har ansvar for å tildele tilskuddet for Husbanken for de som har behov for tilrettelagt bolig. Vær oppmerksom på at søknadsprosessen kan ta tid. Les mer her.

Ny tilskuddsordning for småhjelpemidler
Fra 1. januar kom det ny tilskuddsordning som som gjør det mulig å få dekket flere basishjelpemidler. I 2012 ble en rekke småhjelpemidler tatt ut av folketrygden og hjelpemiddelsentralenes bestillingslister. Dette førte til at alle de som hadde behov for disse måtte kjøpe dem selv. Tilskuddsbeløpet er i 2014 på kr. 2000,- og skal dekket behovet for småhjelpemidler. Deretter kan bruker søke nytt tilskudd etter 4 år.

Share Button

Kommentarer

Nyheter — 3 kommentarer

  1. Tilbaketråkk: Årsmøte i Norsk CRPS-forening |

  2. Tilbaketråkk: Ny tilskuddsordning for småhjelpemidler |

  3. Tilbaketråkk: Tilskudd til tilpasning av egen bolig |