Kjetil, 44 år bruker legemiddelet Sativex mot CRPS-smerter

Kjetil Savitex web

Kjetil Enlien, 44 år

Cannabislegemiddelet Sativex, ble godkjent i Norge i 2012 for
pasienter med moderat eller alvorlig spastisitet forårsaket av Multippel Sklerose (MS). Andre pasient-
grupper melder om at de får effekt av Cannabis og ønsker å få det på resept i Norge.

Kjetil Enlien, 44 år,
er en av dem som har god effekt av munnsprayen Sativex. Han fikk diagnosen Komplekst Regional Smertesyndrom (CRPS) type 1, etter en arbeidsulykke for 10 år siden.
Nå brenner han for at andre med de samme plagene skal få Sativex på resept. Les artikkelen som sto i VG 2. mars 2014.

Share Button

Det er stengt for kommentarer.