Behandling

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) kjennetegnes av nervesmerter som oppstår i en ekstremitet etter et traume. Gir ikke smerten seg innenfor rimglig tid bør man alltid vurdere om CRPS er under utvikling. Dramatisk bedring og eventuelt helbredelse er mulig hvis behandlingen begynner i løpet av noen få måneder (helst før det har gått 3-6 måneder). Jo senere behandlingen starter, jo større er risikoen for at smertetilstanden blir varig.

Tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner er viktig for å lykkes og består av å gi informasjon, bevare/gjenvinne ekstremitetsfunksjonen, redusere smerte og behandle psykiske komplikasjoner. Det er viktig å bli henvist til smerteklinikk med en gang man mistenker CRPS. Selvom det kan være lange ventetider så anbefaler man å sette i gang tiltak med en gang. Opptrening av funksjon ansees som svært viktig. Fysioterapi med fokus på å bedre bevegligheten, styrke og balanse kan i et tidlig stadium slå tilstanden tilbake. Det finnes andre spesielle fysioterapeutiske metoder som kan prøves som «Graded Motor Imagery», speilbehandling, ulike eksponeringsbehandlinger, lymfedrenasje, transkutan elektronisk nervestimulering (TENS). Kroniske smerter lindres noen ganger av å sende elektriske impulser inn i nervene. Det finnes fysioterapeuter som har kompetanse på dette og kan utøves på klinikken og hjemme.
Smertestillende medikamenter er som regel helt nødvendig. Hjelper ikke dette finnes det ulike regionale blokader som kan prøves, intravenøs smertelindring kan hjelpe noen. Andre metoder er avspenningsteknikker, biofeedback, hypnose/selvhypnose (utøves kun av helsepersonell), smertemestringskurs, rehabiliteringsopphold etc. Mange får god hjelp fra psykolog til å meste smertene og at situasjonen plutselig ble snudd opp ned. I behandlingsrefraktære tilfeller kan det være aktuelt å forsøke ryggmargsstimulator (SCS). Dette er et enkelt inngrep med implantering av stimulator nær ryggmargen cervikalt eller lumbalt, vanligvis gjennom en epidural nål. Kan gi mekaniske komplikasjoner og infeksjon.
Man fraråder operasjoner i de områdene som er rammet og amputasjon.

Selvom man har CRPS er det svært viktig å bruke det angrepne området som er rammet for å bevare bevegeligheten, forebygge osteoporose, feilstillinger og andre sekundære plager.

 

 

Share Button