Avvikling av Norsk CRPS-forening

Vi ser oss dessverre nødt til å avvikle Norsk CRPS-forening.

Det ser ikke ut til at det er så stort behov for en forening som vi i utgangspunktet trodde. I tillegg er det vanskelig å få til aktiviteter på grunn av sykdom både hos medlemmer og styre.

Facebook-siden vår vil bestå, men da med det nye navnet CRPS Norge. Vi kommer også til å opprette en privat gruppe på Facebook ved samme navn, som vi håper vil fungere på samme måte som Skandinavia-gruppen.

E-posten som kommer til post@crps.no vil fortsatt bli besvart.

Vi vil gjerne få bruke årskontingenten til å fortsette arbeidet med brosjyren om CRPS som skal distribueres til smerteklinikkene. Ønsker du likevel å få tilbake årets kontingent, sender du oss en e-post med navn og kontonummer innen 16. mai 2015.

Vi beklager dette, men vi håper at vi alle kan være en støtte for hverandre og hjelpe til med å spre informasjon.
Takk for samarbeidet. Vi ønsker dere alle en fin sommer.

Med vennlig hilsen
Ledergruppa i Norsk CRPS-forening

Share Button

Det er stengt for kommentarer.