Avvikling av Norsk CRPS-forening

Vi ser oss dessverre nødt til å avvikle Norsk CRPS-forening.

Det ser ikke ut til at det er så stort behov for en forening som vi i utgangspunktet trodde. I tillegg er det vanskelig å få til aktiviteter på grunn av sykdom både hos medlemmer og styre.

Facebook-siden vår vil bestå, men da med det nye navnet CRPS Norge. Vi kommer også til å opprette en privat gruppe på Facebook ved samme navn, som vi håper vil fungere på samme måte som Skandinavia-gruppen.

E-posten som kommer til post@crps.no vil fortsatt bli besvart.

Vi vil gjerne få bruke årskontingenten til å fortsette arbeidet med brosjyren om CRPS som skal distribueres til smerteklinikkene. Ønsker du likevel å få tilbake årets kontingent, sender du oss en e-post med navn og kontonummer innen 16. mai 2015.

Vi beklager dette, men vi håper at vi alle kan være en støtte for hverandre og hjelpe til med å spre informasjon.
Takk for samarbeidet. Vi ønsker dere alle en fin sommer.

Med vennlig hilsen
Ledergruppa i Norsk CRPS-forening

Share Button

Vi ønsker alle våre medlemmer en gledelig jul og et godt nytt år.

Share Button

Er ikke matlysten helt på topp?

Det er ikke uvanlig at smertestillende medisiner kan føre til
nedsatt appetitt og mange opplever å gå ned i vekt.
På apotekene kan du kjøpe ulike  næringsdrikker – alt fra
fullverdige som kan erstatte et lite måltid til de som er
ment som et supplement til måltider.

I hele april har Boots apotek
næringsuker hvor du kan få
prøve ulike næringsdrikker gratis.
Under disse temadagene kan
du  få med deg inntil tre ulike næringsdrikker gratis på disse temadagene.

Kontakt ditt nærmeste Boots apotek for dato og tider.

Share Button

Praktiske tjenester fra apoteket

Bruker du medisiner daglig?
E-resepet har åpnet mangepiller_web2
muligheter for apotekkjedene
til å tilby ulike helsetjenester
via nett. Du kan f. eks.
bestille klargjøring av medisiner
og bestemme hvilket apotek du
ønsker å hente dem ut på,
inngå reseptavtale slik at du blir
varslet når det er på tide med
nytt  uttak eller f. eks. bestille
multidose – pakking av medisiner
i ferdig doser  for 1 mnd forbruk.
Les mer

Share Button

Kjetil, 44 år bruker legemiddelet Sativex mot CRPS-smerter

Kjetil Savitex web

Kjetil Enlien, 44 år

Cannabislegemiddelet Sativex, ble godkjent i Norge i 2012 for
pasienter med moderat eller alvorlig spastisitet forårsaket av Multippel Sklerose (MS). Andre pasient-
grupper melder om at de får effekt av Cannabis og ønsker å få det på resept i Norge.

Kjetil Enlien, 44 år,
er en av dem som har god effekt av munnsprayen Sativex. Han fikk diagnosen Komplekst Regional Smertesyndrom (CRPS) type 1, etter en arbeidsulykke for 10 år siden.
Nå brenner han for at andre med de samme plagene skal få Sativex på resept. Les artikkelen som sto i VG 2. mars 2014.

Share Button

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Du kan søke Husbanken om tilskudd
til tilpasning av egen boligHvitt design kjøkken_web dersom
noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne som f. eks. CRPS. Det er kommunene som har ansvar for tildeling av tilskuddene.
Les mer.

 

Share Button

Ny tilskuddsordning for småhjelpemidler

Fra 1. januar kom det ny tilskuddsordning som som gjør det mulig å få dekket flere basishjelpemidler.

i 2012 ble en rekke småhjelpemidler tatt ut av folketrygden og hjelpemiddelsentralenes bestillingslister. Dette førte til at alle de som hadde behov for disse måtte kjøpe dem selv. Les mer

Share Button